Mosen ligger i et opdyrket landskab som ses på billedet herover taget i efteråret 2015.

 

Her på siden kan du læse en kort beskrivelse af floraen og mosen

Hvis du vil læse den fulde rapport og læse den komplette floraliste kan du følge dette link til rapporten: Floraen i Kelleklinte Mose 

 

Kelleklint Mose finder man lige øst for landsbyen Kelleklinte. Mosen udgør et område på ca. 25 ha.

Beskrivelse af moseområdet

.. og afgrænsning af området der indgår i rapporten

På mosefladen vokser en del træer i mosen og der er en større åben vandflade midt i mosen. Ejerne af mosen slår brede spor gennem mosen som muliggør, at man kan færdes til fods gennem området.


Kelleklinterenden begynder i Kelleklinte Mose. Herfra løber den til Tranemose Å, som munder ud i
Tissø. Hans Guldager og Carsten Clausen fra DN Kalundborg der har skrevet rapporten afgrænsede deres undersøgelse til at dække mosen fra syd og op til Kelleklintegrøften. Dvs. at den del af mosen, som ligger nord for grøften, er ikke undersøgt.

 

Da mosen ligger i landbrugslandet, kommer der en del næringsstoffer til mosen, så mosen er næringsrig og
præges af høje urter. Men mosen er også stor, så de områder, der ligger dybt inde i mosen, f.eks. langs Kelleklintegrøften, huser en interessant flora med en del bemærkelsesværdige arter. Også områder mod syd i mosen lidt væk fra dyrket mark rummer fine partier. 

 

Floraen

Mange af arterne fundet på mosefladen er arter, som er tilknyttet moser i en god naturtilstand. Dette gælder bl.a vand myndte, billebo klaseskærm, sumoeforglemmigej og tykbladet ærenpris. Derfindes også arter i mosen som er mere bemærkelsesværdige og som er mere sjælden ofr næringpåvirkede moser beliggende i agerlnadet.  Her kan f.eks nævnes Nældesilke, som har en spændende levevis, idet den er en snylteplante på Stor Nælde.

Mod syd findes arter som som Langbladet Ranunkel og adskillige store arter af star.

Nældesilke fundet i Kelleklinte Mose, her er den i blomst. Læg mærke til hvordan den slynger sig omkring stængler og blade på stor nælde.

Når en mose bliver næringspåvirket kan arter som stor nælde, lodden dueurt og tagrør være dominerende i sotre kloner.

Jo længere man kommer fra dyrket lang og ind mod mosens midte jo mindre bliver randpåvirkningen og flere forskellige arter kan dukke op

Se hele flora rapporten hér