Nyhed

Club Røs Feriecenter?

”Club Røs” feriecenter på Røsnæs er ikke realiserbart indenfor lovens rammer.
Det undrer DN Kalundborg, at man fra politisk side har godkendt at arbejde videre med projektet, idet projektet med den påtænkte placering og udformning iht. projektbeskrivelsen IKKE kan gennemføres indenfor lovens rammer.

Projektudvikler finder den pågældende lokaltet særligt velegnet til et feriecenter – dette er DN Kalundborg ikke enig i. Etablering af et ferie- og fritidscenter som projekteret på den pågældende lokalitet med opførelse af 90-100 feriehuse med plads til 500 personer samt anlæggelse af sports- og velværeaktiviteter såsom fodboldbaner, tennisbaner, haller, café og restaurant er et voldsomt indgreb i et ellers stort set uberørt landbrugs landskab og vækker dyb bekymring hos DN Kalundborg.