Nyhed

DN ønsker miljøvenlig vindmølleenergi

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg har sendt bemærkninger til VVM med tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt kystnære havmøllepark.

 

DN ønsker miljøvenlig vindmølleenergi – ingen tvivl om det

Der skal fortsat vind i klimaindsatsen, og Danmark skal have et mindre og grønnere energiforbrug – det står ikke til diskussion. Danmarks Naturfredningsforenings officielle vindmøllepolitik er derfor generelt positiv.    

Danmark har gode vindforhold og effektive møller. DN mener, at Danmark i 2050 skal have en energiforsyning baseret på 100 procent vedvarende energi, hvoraf vindmøller kommer til at udgøre en væsentlig del. Vindkraft kan være med til at mindske udledningen af drivhusgasser ved at erstatte energi fra fossile brændsler såsom olie, kul og naturgas. DN nærer nemlig ikke tvivl om rigtigheden af de dystre forudsigelser for jordens klima, hvis ikke det lykkes at begrænse den fossile energis drivhusgasser.

Havvindmøller hører ikke til i de indre danske farvande.

Det var for år tilbage vigtigt for DN, at såfremt det var uundgåeligt med opsætning af kystnære havvindmøller, at det skete under særlig hensyntagen til natur, miljø og kystlandskaber. De danske kyster er generelt vores ”vildeste natur og landskab”, og de lavvandede områder er helt afgørende for både fisk og fugleliv.

Rigtig havvind fra havvindmøller langt ude på havet er over en forholdsvis kort årrække efterhånden blevet så ”billig”, at DN på baggrund af en beslutning i Hovedudvalget i 2017 ikke længere mener, at der er nogen som helst grund til at opsætte havvindmøller i de indre danske farvande under 12 km fra kysten. DN kan derfor IKKE støtte opsætning af havvindmøller i de indre danske farvande.

Klik og åben hele vores høringssvar til Energistyrelsen.