Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår du sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så du kommer til at kende din kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til lovgivningen. Og så kan du følge nogle af de mange kurser, vi udbyder gennem Naturens Universitet, hvor du får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan du altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.