Området er en lille del af et større grusgravsområde, der ligger vest for Bjergsted Bakker. Bakkerne markerer det sted, hvor ”Bælthav Isstrømmen” nåede til for 17.000-18.000 år siden, og som skubbede Bjergsted Bakker op. Foran isranden er jorden meget stenet og gruset og derfor særdeles velegnet til råstofgravning.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her