Skoven afgrænses mod øst af Sæbyvej , og er en del af Natura 2000 området N157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken. Skoven er desuden en del af Naturpark Åmosen. Klinteskov er privat og ejes af godset Selchausdal.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten, (revideret 2023).

Se skovens placering her