Terrænet er meget varieret og begynder mod syd med et lille stykke strand og en kystskrænt. Fra Kystvejen stiger terrænet mod nord over skovdækkede bakker iblandet åbne partier. Store dele er beplantet, og der er i tidens løb indført ganske mange træer, buske og urter til området samtidig med, at den naturlige flora har indfundet sig. Kystskoven rummer således en rig flora.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her