Frihedslunds eng ligger ved den sydøstlige bred af Tissø. Arealet strækker sig i syd fra vejen, der fører til Marielundskoven øst for Tissø, til Klinteskov i nord. Vi har besøgt området mange gange i 2018, og vi takker Frank Thulsted, Frihedslund, for at give os lov til besøgene. Arealet indgår som en del af Naturpark Åmosen, og det er det 9. område ved Tissø, som vi har undersøgt botanisk.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placering her