Vi ved fra de første skriftlige kilder og overleveringer, at Gisseløre lå der i tidlig middelalder og dannede en naturhavn kaldet Hærvig, i dag Houget. Hvornår den blev dannet vides ikke, men umiddelbart efter istiden var havniveauet meget lavere end i vore dage.

Gisseløre er et naturmæssigt meget interessant område, som ligger 10 minutters gang fracKalundborgs centrum. Her er strand-overdrev og strandenge med en naturlig hydrologi og zonering.
Vi har i vores undersøgelse fundet i alt 217 urter og 23 buske i område 2 og 3, Gisseløre, i alt 240 arter. Lægges dertil de 27 arter, der kun er fundet i område 1, Restaurant Gisseløre-Radiostationen,er det totale antal arter 267.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placeringen af Gisseløre her