Grusgrave er specielle ved, at der vokser mange nøjsomme planter i den blottede råjord, og der er ofte våde områder og søer i områderne. Det giver mulighed for en anden plantevækst end i den ellers fede vestsjællandske muld.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her