Det bør værnes og plejes til gavn for alle borgere i kommunen. Derfor har lokalafdelingerne af de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, By & Land, Danmarks Jægerforbund og Dansk Vandrelaug i fællesskab udarbejdet dette hæfte. 

Link til hæftet