En af engene mod sydvest, ”Lunden”, har vi skrevet om i en særskilt rapport, da vi finder, at det er en væsentlig eng botanisk set. De øvrige 5 enge er af mindre omfang og botanisk set mere beskedne, så dem behandler vi under ét i denne rapport.

Tissø og engene omkring søen med den meget afvekslende og spændende flora og fauna indgår som en meget vigtig del af Naturpark Åmosen.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placeringen af engene her