Skov og krat oven for søskrænten er botanisk set ordinær med Rødgran, Ahorn, Grå-Pil, Engriflet Tjørn og andre almindelige arter. Urterne er også almindelige som Alm. Hulsvøb og FeberNellikerod. Om foråret lyser Erantis, Påskelilje og Alm. Guldstjerne op. 

Engen neden for søskrænten er mere artsrig, se figur 1. Den gror ikke bare til i høje græsser, da den slås hen på sommeren. På engen vokser positiv-arter (se senere) som Kær-Fladstjerne, Kær-Snerre, Vand-Mynte og Toradet Star.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placering af engen her (der er ikke offentlig adgang).