Dette er den 7. strækning langs Tissøs bredder, vi undersøger. Rapporten viser, at enge, kær og overdrev i området uden diskussion er de botanisk fineste langs hele Tissøs bred og blandt de vigtigste områder i hele Naturpark Åmosen overhovedet. 

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her