Den enorme blodbøg der menes at være over 200 år gammelt.

Træet står i haven øst for Vestsjællands Almene Boligselskabs rækkehuse. Der er parkeringsplads foran og det er muligt at gå hen til træet året rundt.

Blodbøgen har været større. Træet blev beskåret for nogle år siden. Træet står i en tidligere mose, så vandforsyningen er sikkert rigelig. Den uregelmæssige stamme er ualmindelig for bøge, så måske er træet blev stævnet (afskåret) som ungt og stubben har så skudt flere nye skud, der nu er vokset sammen.

Bladene i skyggen på blodbøgen i Rørby er grønne og ikke røde. Udplantede frø fra bøgen giver halvt blodbøge og halvt almindelige bøge. En blodbøg er en almindelig bøg, der bærer et sjældent gen. Når kun halvdelen af træets afkom får dette gen må det skyldes, at dette træ stammer fra en krydsning mellem en blodbøg og en almindelig grøn bøg.