Renoveret styreskab med ny låsog nye kabler

Kalundborg Forsyning har politianmeldt hændelsen.

 Hærværket er sket den 30. juni ved middagstid, og omfatter ødelagte døre, el-skabe der er brudt op samt overskårne ledninger til måleudstyr, som også er blevet stjålet.

Det betyder at der indtil måleudstyret er genetableret, vil der ikke kunne indhentes data om  

 DN går hverken ind for selvtægt, hærværk eller tyveri – juraens pen er spids nok. Kender du noget til ovenstående så hører vi gerne fra dig

 Uanset om man er for eller imod vandindvinding fra Tissø, så har alle interessenter brug for de yderst vigtige data, som måleudstyret indsamler.

 Derfor kommer vi her med en opfordring til alle om at hjælpe med at være opmærksomme på mistænkelig aktivitet omkring forsyningens anlæg, og tilkalde politiet med det samme, hvis der observeres personer, som ikke hører til der.

Læs også: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2021/07/haervaerk-ved-tissoe-stemmevaerk

Artikel om hærværket fra TV Kalundborg her

Stemmeværket ved Tissø der regulerer vandstanden i søen