Primo oktober 2020:
Felt 1; tilsået med vilde danske blomster
Felt 2; Tilsået med vilde danske blomster
Felt 3;
Felt 4; 

Felt 1: Blomstrer fint - for tidligt at slå omkuld
Felt 2: Klinte afblomstret og klar til at smide frø - i bunden ses nu flere andre arter også i blomst - klinten slået ned med le og fjerner det afslåede om ca. 1-2 uger
Felt 3: Langt imellem vegetation, når Grå Bynke er væk - vegetationen slået med le - det afslåede samles sammen om 1-2 uger
Felt 4: Langt imellem vegetation, når Grå Bynke er væk - vegetationen slået med le - det afslåede samles sammen om 1-2 uger

Ultimo oktober 2020:
Det blomstrer stadig fint på Huslodsvej i felt 1 - se fotos - men nu blev
det altså slået ned i forgårs og henligger til at afgive frø

Det afslåede i felt 2+3+4 er revet sammen og afleveret på genbrug.

Maj 2021
Tidligere på foråret så der ikke ud til at være meget liv i grøftekanten på Ågårdsvej, og vi diskuterede om vi skulle efterså. Vi så tiden an, styrede vores utålmodighed, og det viste sig at være klogt.
Fotos herefter er fra begyndelsen af maj.

Juni 2021
Der er nu god gang i begge grøftekanterne. Den våde maj og lune juni har gjort godt.
Slider herunder er fotos fra Ågårdsvej; honningurt, kodriver, valmuer, storkenæb, kornblomst og mange flere vælter frem.