Størstedelen af overdrevet er et glimrende kalkoverdrev med adskillige rødlistede arter, Nationale såvel som Regionale. Arealerne indgår også i Natura 2000-område nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Kalundborg kommune har plejepligt for området.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her