Nedre Halleby Å løber gennem området, og der er gode, mindre partier med hede ovenfor de store rørskove, som omgiver åen. Ornum Hede er en af de få hedearealer, der er tilbage i Kalundborg kommune. Kun på Eskebjerg Vesterlyng er der større stræk med hede, og her er der store problemer med tilgroning. Ornum Hede passes af grundejerforeningen, så den fremstår fin og uden ret meget opvækst.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten. 

 Se lokalitetens placering her