De 5 vandmøller Kongens Møller (Rangle, Kongens, Øresø, Strids og Gryde) ligger ganske tæt sammen ca. 1 km sydvest for Skarresø ved Jyderup i Vestsjælland. 3 km opstrøms Strids Mølle ligger Bromølle, og lidt over 1 km syd for Bromølle ligger
vandfaldsmølle (figur 2). Møllerne repræsenterer gamle kulturmiljøer. Øresø, Gryde, Strids og Bromølle er middelalderlige, mens de tre øvrige er fra 1600-tallet (Trap 1954, Olsen u.å.).

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se området (her er Strids Mølle markeret) på maps her