Går man fra p-pladsen ved Vågehøj og Vindekilde - cirka 50 meter før man kommer til Naturskolen på Røsnæsspidsen - , ned ad den stejle sydskrænt , kommer man til Vindekildens udspring i skrænten, nu markeret som et ”landmark” i ”Røsnæs rundt”.
Går man derfra nogle meter østpå op gennem krattet ad en slags sti lavet af de fritgående kreaturer, kommer man til et bemærkelsesværdigt bøgetræ, som Danmarks Naturfredningsforenings kalundborgafdeling nu har erklæret som et
”evighedstræ”. Det er i modsætning til normale bøgetræer lavt og knudret, rager kun ganske lidt op over krattet. Fra en sokkel af rødder, der til dels er blottet pga. jorderosion, skyder træets hele 10 stammer i vejret. Flerstammede bøgetræer er ifølge eksperter dog ikke så sjældne. Det kan skyldes, at træet tidligt er blevet stævnet, dvs skåret over ved roden, enten af mennesker eller af dyr, så det har skudt flere stammer, eller at det pga. lokalitetens hårde vindvilkår har skudt jordskud, hvad bøg nu sjældent gør. Endelig kan det skyldes, at det slet ikke er ét træ, men er skudt frem fra en samling af bog, som en mus har samlet som forråd og aldrig fået spist, og resultatet er så blevet en flerstammet bøg. Hvad det end skyldes, så er det et smukt og særpræget træ!
Hvor gammelt træet er, ved vi ikke. Det er nok mindst et par hundrede år. Bøg bliver slet ikke så gamle som eg, men kan godt blive omkring 400 år. På Røsnæs fortæller man, at den 10-stammede bøg er det eneste træ, der overlevede kong Valdemar
Sejrs sorg og vrede, da han nedbrændte skoven på Røsnæs, efter at hans og dronning Dagmars søn, kronarvingen Valdemar, ved en jagt på Røsnæs blev dræbt af et vådeskud. Den unge Valdemar døde i 1231, så selv om det er en god historie, måden nok kaldes en skrøne.

 

Bøgetræet har en noget anderledes vækstform end bøge er flest da det har dannet flere stammer fra samme rod. Dette fænomen er dog ikke er et særsyn og man kan opleve flerstammede bøge flere steder i Danmark. 

Der hersker dog usikkerhed om hvorfor træet danner flere stammer, man mener at det enten kan skyldes stævning eller græsning. Bøgen er ikke død af den hårde behandling, men har overlevet ved at sætte mange nye skud som har overlevet og således resulteret i en masse stammer fra samme individ.

Samme fænomen med flerstammede bøge kan ses i Troldeskoven ved Rebild bakker i Nordjylland, her kaldes flerstammede bøge for 'røller' eller 'purker'.