Den rigtige beslutning

Teknik- og miljøudvalget har enstemmigt besluttet, at jordvolden langs landevejen er skrottet.

 

Jordvolden  skal løbe fra rundkørslen ved Kirkevangen og til enden af Gørlev Mose.
Hensigten er at beskytte byen, og især boligerne langs landevejen mod støj fra biler. Støjvolden er tænkt som 6 meter høj med en varierende bredde på op til 40 meter.
Et projekt der giver god mening og som DN ikke generelt er modstandere af.
Men, en jordvold på 6 meters højde og op til 40 meters bredde langs Gørlev sø, er ude af proportion og overdimensioneret.

En jordvold på 6 meters højde og op til 40 meters bredde vil sænke naturlegeplads og hele det rekreative område ved søen ned i et mørkt hul store dele af året.