Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred, der går fra Roklubben og 2 km sydover til Klinteskov. Vi har gået igennem området 2-3 gange om måneden fra marts og til september 2016. Arealet ejes af Selchausdal, og vi takker mange gange for, at vi måtte gå i området.

Dette er den 6. strækning langs Tissøs bredder, vi undersøger. Rapporten viser, at området er botanisk set ganske rigt, og især er forekomsten af Lancet-Skeblad i national særklasse. 

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placering af lokalitet her