Den sydvendte skrænt ved Bekskro, Tissø, er en vigtig botanisk lokalitet, som har været kendt som sådan i århundreder. En del ekskursioner, foretaget af Dansk Botanisk Forening, har været forbi skrænten.

Der er ikke offentlig adgang.

Selve Søskrænten er lidt over 200 m lang og 10-15 m høj, og skrænten afgræsses sammen med engen neden for skrænten. Før 2014 blev skrænten ikke afgræsset, men på foranledning af Kalundborg kommune blev hegnet flyttet fra skræntens fod til toppen af denne, hvilket er meget hensigtsmæssigt for floraen.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten. 

Se lokalitetens placering her (Ikke offentlig adgang)

Beretningerne fra 1900-tallet opsummeres i Gravesen (1976). Gravesen kalder skrænten ”... en sandet sydskrænt ved Bækskro (Beks Kro) ...”. Beks kro ses på et maleri fra måske først i 1900-tallet. Kroen og rejsestalden ligger stadig syd for Tissøgård ved Søvejen, hvor Tranemose Å løber hen over engen. I dag er kroen en privat bolig, og rejsestalden er i ringe stand.