Stien, der ikke er asfalteret, leder dig væk fra de trafikerede og forløber som et enkelt spor langs marker, bagom haver, forbi gravhøje og småbyer.

Her kan du Downloade folderen om Værslevstien