Beskrivelse af lokaliteten

Kildeskoven ligger på en stejl bakke og starter man turen ved Bredekildevej kan man følge kilden som skoven har fået sit navn fra som klukkende løber ned i gennem skoven og ud på engen nord for Esbern Snarres vej.

Kildeskoven er et stykke urørt bynært skov, som er 'vild med vilje' og her kan du bla finde store døde træer som ligger hen og rådner til glæde for fugle, biller, mosser og laver der bor i underskoven.

Du kan læse mere om lokaliteten og om hvilke plante- og dyrefund der er gjort  skoven i rapporten Floraen i Kildeskoven

Se lokalitetens placering her

På kortet til venstre løber Esbern Snarresvej øst-vest og Kildeskoven er det grønne areal på begge sider af vejen. Som det fremgår af højdekurverne ligger skoven på en stejl skråning.