Den sydlige del af området har vi besøgt adskillige gange i 2021, den nordlige del har især CC gennemgået 6-7 gange i 2022. Vi har koncentreret os om floraen, men vi har også noteret fugle, insekter mv., som vi har set på vores vej.

Den lille bregne, Almindelig Engelsød i januar, træffes hyppigt i klitterne.

Området præges af lave sandklitter med en dækkende bevoksning af Marehalm, Sand-Hjælme og Sand-Star

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her