I DN Kalundborg arbejder er vi med på bølgen om at udnævne gamle og bemærkelsesværdige træer som Evighedstræer.

Kalundborg kan bryste sig af at have udnævnt de første 5 evighedstræer i Danmark og flere er kommet til siden da. Tallene i parentes er det officielle nummer på Danmarkskortet.

 

Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller desuden historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet. De store kæmper kan leve næsten evigt og være levested for insekter og smådyr i mange år − også efter, de er gået ud.

Derfor bør vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle og særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Ved at mærke udvalgte Evighedstræer, vil Danmarks Naturfredningsforening åbne endnu flere menneskers øjne for de gamle træers værdier

Har du et Evighedstræ?


Kampagnen Evighedstræer er en opfordring til både staten, kommunerne og de private lodsejere om at tage ansvaret for bevaring og pleje af de gamle, store og særlige træer i Danmark.
Hvis du kender eller ejer et helt særligt træ, som fortjener en mærkning som Evighedstræ, så kontakt os


Billedet til højre viser det emblem der tildeles et evighedstræ. På emblemet står hvilket nummer evighedtræet har.

 

Tryk på den gule knap herunder hvis du vil læse folderen der er udgivet i forbindelse med kampagnen om Evighedstræer.