Naturlegeplads

Etableringen af den sidste aktivitet under ”Få det fikset” ved Gørlev sø - naturlegepladsen er i fuld gang.
Naturlegepladsen er bygget op omkring de 5 egetræer, der symboliserer sammenlægningen af de 5 kommuner ved kommunesammenlægningen.


Krible-krable bro

I maj kom krible-krable-broen på plads i søen.
Nu kan livet under vandoverfladen studeres tæt på.
Optimale betingelser for såvel store som små.

Se omtalen (link til venstre) på TV Kalundborg med fotoserie fra dagen.


Gangbro

Boardwalken nord om søen blev etableret i marts 2022.

Her er frivillige ved at montere skridsikre lister med knap 2500 skruer ;-).

Se omtalen (link til venstre) på TV Kalundborg med fotoserie fra dagen.


Bålplads

I februaar kunne vi komme i jorden og der blev etableret bålplads og tilhørende bænke, samt et arbejdsbord.
Senere kommer et brændeskjul til.

Læs mere i Pressemeddelelsen "Rekreativt område ved Gørlev sø: Budget vokser til over 1 million".

 


Nov 2021: "Nu skal projekterne en tur igennem det politiske system. Både økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen skal blåstemple de forskellige aktiviteter før aktiviteterne kan sættes i gang. Derudover forestår der en del papirarbejde, så arbejdet forventes først igangsat i foråret – men vi glæder os."

Naturlegeplads, Mamrelund og labyrint
DN havde foreslået en Naturlegeplads, hvor motorikken og fantasien gives frie tøjler. Naturlegepladsen tilpasses naturen omkring Gørlev sø. Naturlegepladsen tænkes bygget op omkring en Mamrelund – en specieldesignet hytte, hvor der uanset vindretningen altid kan findes læ. Flere personer gik ind i projektet – en søgruppe blev nedsat og ideerne kom på bordet bl.a. aktiviteter som en stammeskov, balancestativ, rullebom, træstammer og ikke mindst en brandgod ide fra Marianne, en privatperson i aktionsgruppen – nemlig en labyrint kaldet Gørlev-labyrinten. Udformningen er ikke på plads endnu, men vi formoder, at det bliver noget med udgangspunkt i et stort G. DN går aktivt ind i arbejdet, og har tilsagn fra ekstern sponsor om ekstra 50.000 kr. til hjælp til Mamrelunden.

Krible-krable-bro
DN foreslog ligeledes en Krible-krable bro. Broen udformes som et T med 2 platforme - tæt på land, men ude i søen på lavt vand. Broen er projekteret som en flydebro, hvor de 2 platforme flyder på hver 6 flydepontoner. Krible-krable broen giver mulighed for at studere livet på det lave vand, og vi håber, at mange børn og deres forældre og bedsteforældre sammen vil gå på opdagelse i livet under sø-overfladen. Frivillige i DN går aktivt ind i arbejdet og har derfor tilsagn på 46.000 kr. fra ekstern sponsor. Beløbet dækker fuld finansiering af broen. Krible-krable broen trækker derfor ikke på midlerne fra Få det fikset puljen.   

Shelters
Fra privatpersonen Bjarne kom ideerne til 2 shelters samt et Multtoilet. Shelterne tilpasses naturen og bliver derfor udført  i heltømmer med græs- og saddeltag. Shelterne tænkes placeret lidt på skrå - men i forlængelse af hinanden og langs med bevoksningen op imod Helsinge Pumpekanal. Vi arbejder på et sø-kig fra begge shelters, så man kan falde i søvn med stjerner og nattehimlen som loft og vågne op til fuglekvidder og søudsigt.

Multtoilet
Multtoilet kommer - alle brugere af den nyetablerede hundeskov, naturlegepladsen, krible-krable broen samt overnattende i de 2 sheltere samt alle personer der frekventerer det grønne rekreative område ved Gørlev sø - til gode - hver dag, hele døgnet, året rundt.
Multtoilet bliver ikke vild luksus, men en primitiv anordning, når man trænger. Multtoilettet udføres i Kalmarbrædder og er på knap halvanden kvadratmeter – uden træk og slip, men dog med nedgravet opsamlingstank. Man skal selv huske, at medbringe toiletpapir. Frivillige i DN går aktivt ind i arbejdet, hvorfor DN har opnået ekstra ekstern støtte på 20.000 kr. til shelter og multtoilet.

Sti
Med til sø-projektet ”Rekreativt grønt område ved Gørlev sø” hører også en omlægning af stien nord om søen, som Bent der er bosat i området varetager. DN har opfordret borgmesteren til, at der anvendes nogle af kommunens midler øremærket ”stier” til renovering af resten af stien syd og rundt om søen, da denne ikke er vedligeholdt længe.

Egetræerne mellem søen og landevejen blev plantet i 2011 i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings 100 års jubilæum og kaldes “DNs 100 års jubilæumslund”.
Dårlige jordbundsforhold, tørre somre, råvildtets afgnavning mm. har givet træerne hårde odds, men genplantning og pasning ser nu ud til at give pote.