Vandretur i Bjergsted bakker 29. januar

Søndag den 29. januar skød Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg året i gang med den traditionsrige vandretur i Bjergsted bakker.

Ca. 40 personer trodsede tågen og regnen og mødte op for at blive luftet og høre lidt om naturen og istidens betydning i skoven og omkring bakkerne.

Turen startede ved forsamlingshuset i Bjergsted og gik op gennem overdrevbakkerne med udsigt mod nord, hvorfra man, på solrige dage, kan se helt til Nekselø. Tågen gjorde dog dette umuligt på dagen og udsigten var noget deltagerne måtte forestille dig.

Derfra gik turen videre til den højeste af bakkerne hvor mindrestenen for Weinreichfamilien er rejst, også her gik man glip af udsigten, men Carsten Clausen kunne fortælle en spændende og dramatisk beretning om bakkernes dannelse under istiden.

 


Fra det højeste punkt gik turen stejlt nedad til foden af bakkerne hvor de store kæmpegraner har lagt sig trætte ned i skovbunden. Biologen Sara Andersen fortalte om hvordan træerne her i skoven får lov at ligge og hvordan de bliver til nytte for et utal af dyr, laver og svampe som lever i og af træet mens det nedbrydes og langsomt forsvinder.

Ruten rundede grusvejen ved Stenrand og gik herefter hjemad over Astrupvej og gennem Bjergsted by. 

Da deltagerne nåede det ny-udpegede evighedstræ midt i Bjergsted tog regnen for alvor til, den havde ellers pænt holdt sig i baggrunden på hele turen. De fleste valgte at vende næsen hjem da regnen kom, og kun få blev til en varm kop kaffe og fortælling om evighedtræerne.


Vandretur på Reersø 25. februar

Lørdag den 25. februar gik turen langs den røde rute fra Reersø til Flasken. En tur på 7,5 km.

 

Der var 22 mødte op til trods for det det dårlige vejr, vi gik gennem sommerhusområderne til kysten, her begyndte det  at regne og blæse voldsomt, og med vanskelighed nåede vi ned til flaskens udløb i Storebælt (Mindet). Stormene omkring nytår havde gjort stranden næsten umulig at gå på, men med besvær lykkedes det at få alle med. Efter en forrygende gåtur samledes vi ved kirken, det eneste sted der var lidt læ. Den sidste strækning (gennem byen) forceredes uden de store problemer, og der afsluttedes på p-pladsen hvor vi startede.

Affaldsindsamling i Ubby 2. april


Søndag den 2. april havde Hvidebæk lokalråd og DN inviteret til forårsrengøring i Ubby i forbindelse med den årlige landsdækkende affaldindsamling. Traditionen tro var der god opbakning til arrangementet, ca. 30 deltagere mødte veloplagte op i Østergårdsparken for at yde en indsats. 

Deltagerne blev sluppet løs iført gule veste og affaldssække, nogle kom på cykler og kunne cykle lidt længere væk for at samle skrald, mens andre var hjemme at hente en trillebør til at trille skaldet tilbage til parken. På det to timer der var afsat til indsamlingen blev Ubby støvsuget for skrald og alt skraldet blev læsset på en trailer i Østergårdsparken. Hér sørgede DN for at sortere det indsamlede affald i pant, brandbart, metaldåser og andet jern.

DN kvitterede med grillpølser og sodavand til deltagerne som tak for indsatsen. Vi håber på lige så god opbakning igen til næste år.

DN på folkemødet i Høng

I Kristi Himmelfart den 27. maj blev der nok en gang holdt folkemøde i Høng. DN deltog med en bod og fortsatte kampagnen fra sidste år med giftfri have, hvor folk der ikke bruger sprøjtegifte i haven kan melde deres have til kampagnen og være med at at øge det samlede areal i Danmark, der ikke sprøjtes.

Vejret var godt og humøret højt og DN delte igen i år ud af gratis bærbuske til de 100 første der kunne skrive under på at deres have er helt giftfri.

 

Vi ses igen til næste år


Fuglekassebygning i Høng skov

Søndag den 1. oktober stod i fuglenes tegn da Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg holdt arrangementet: 'Fuglekassebygning og snapestur i Høng skov'. 
Flere familier med børn dukkede op i efterårssolen og skoven genlød i flere timer af hamres banken, da børnene hjalp med at bygge fuglekasser til mejser og musvitter. 
7 af kasserne er blevet hængt op i skoven, mens resten af produktionen vil komme til at pryde  haverne hjemme hos de familier som hjalp til.
Flere af kasserne blev forsynet med navn og dato så familierne kan besøge skoven i de kommende år og se om deres kasse har været beboet af en fugl.
Biolog Sara Andersen gik en tur i skoven med de voksne og fortalte om snapseurter og skovens vilde frugter. Der kom da også både slåen og vildæble i kurvene og smagt på hjemmelavede snapse.
.