Her på siden kan du læse en kort beskrivelse af floraen på to udvalgte steder i Bjergsted bakker:
'Gedehullet' og 'Rutsjebanen'.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten: 'Gedehullet' og 'Rutsjebanen', Bjergsted bakker.

Her ligger Bjergsted Bakker


'Geddehullet'

Den nordligste del af Bjergsted Bakker, Kalundborg Kommune, kaldes Gedehullet, se placeringen på kortet.

Gedehullet er et kuperet overdrev med en gammel grusgrav i den sydlige ende.
Der findes en del opvækst af krat og enkeltstående træer, og store dele af bakken ved Gedehullet er præget af, at vegetationen ikke græsses eller slås, så vegetationen er græsrig. Mod nordøst findes et større areal med Stor Nælde og anden høj vegetation. Grusgravens sider består i sandede skrænter, og især på siderne, der vender mod syd og vest, findes en fin og lav, varmekrævende flora.


'Rutsjebanen'

Rutsjebanen ligger inde i løvskoven på en sydvendt skråning på nordsiden af skovstien. Se placeringen på kortet.

Rutsjebanen er en fin sandet overdrevsskrænt med mange gode arter, som herfra kan brede sig ud i området, hvis der bliver mere overdrev og mindre skov og krat på Bjergsted Bakker.

Bl.a. er Due-Skabiose og Tjærenellike tidligere angivet fra Bjergsted Bakker, og de findes endnu på Rutsjebanen. Tjærenellike findes kun i ganske få eksemplarer helt foroven på den mindre skrænt lige til højre for den større skrænt, hvor de står lige i kanten af krattet. 

  • Indikatorarter for overdrev: Alm. Gyldenris, Knoldet Mjødurt og Alm. Pimpinelle.
  • De mange plantearter giver mulighed for et rigt dyreliv, f.eks. mange forskellige
    slags sommerfugle, hvilket Bjergsted Bakker er ganske kendt for.
  • DN har registreret mere end 130 arter af planter. De fleste arter er dog ganske almindelige.

se den fulde floraliste hér