2019: Vores bekymring gik på, at projektet set med vores øjne var for lidt konkret til, at vi med rimelighed kunne forholde os til projektet.

2021: Vi ser frem til og forventer at den kommende miljøkonsekvensrapport vil indeholde et projekt, som er præcist beskrevet, herunder at man peger på en konkret placering, det præcise antal møller, opstillingsmønster mm.

To høringssvar fra DN til kystnær havmøllepark

DN har afgivet høringssvar i forbindelse med etablering af kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Første høringsvar gav vi i forbindelse med VVM-undersøgelsen i 2019.

Det nye høringssvar (2021) er givet i tilknytning til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport. 

De to høringssvar hænger sammen.


DN Kalundborg kritisk overfor planer om byggeri i Klosterparken

DN har udarbejdet et høringssvar til ”Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for boligbebyggelse i del af Klosterparken”