Biodiversiteten skal tilbage i grøftekanterne til glæde for insekter, fugle og smådyr – grøftekanterne skal blomstre - vi skal kort sagt have mere natur!

Den næringsfulde muld blev fjernet i 2019 og uønsket vegetation holdes nede. De 2 grøftekanter opdeles i hver 4 sektioner. To sektioner tilsås med to forskellige danske hjemmehørende vilde frøblandinger. Dette for, at styrke den forhåbentlig stadig eksisterende frøpulje i jorden.

I juni 2020 såede vi 34 forskellige vilde danske blomsterarter tyndt ud på grøftekantstrækningen på Huslodsvej lidt udenfor Gørlev. Kalundborg kommune havde skrabet det øverste næringsrige muldlag væk.  DN har holdt strækningen som bar muld et lille års tid for at hæmme den mere aggressive og uønskede vegetation. Vi fik spredt et tyndt lag grus ud, hvorefter de mange forskellige blomsterfrø af danske vilde blomster blev sået og kultiveret ned.

Trods varme og langvarig tørke blomstrer grøftekanten flot allerede i august (se fotos herunder), ligesom der ses mange knopper, som vil blomstre løbende et stykke tid endnu.

DNs botanikere har afdækket floraen før projektets start og følger den fremover, så vi har fuldstændig styr på biodiversiteten, og udviklingen i artsrigdommen på de to grøftekantsstrækninger.

10. august 2020 var borgmester Martin Dam og næstformand for Teknik og Miljøudvalget Hanne Olesen sammen med mange interesserede lokale borgere og medlemmer af DN frøspredere på strækningen.

Projektet går i sin enkelthed ud på, at få biodiversiteten og blomsterrigdommen tilbage i grøftekanterne ved at ændre slåningen af grøftekanterne fra den hidtidige hårde slåning til en mere skånsom slåning.

Susanne Ladefoged, formand for DN Kalundborg, bød velkommen og takkede kommunen for samarbejdet. Martin Damm kvitterede med at rose DN for indsatsen og takkede Gregers Hellemann, lodsejer, for at lægge jord til. Udover at så de første frø afslørede borgmesteren en infotavle ”Ny natur på vej”, der fortæller forbipasserende om projektet.

Mange års hårdhændet slåning og i nogle tilfælde sprøjtning har forarmet biodiversiteten i vores mange kilometer grøftekanter voldsomt. Vilde blomster giver pollen og nektar til vilde bier og insekter. Vilde bier er flittige og nødvendige bestøvere i naturen og insekter giver fødegrundlag for småfugle. Fremover vil der blive foretaget en skånsom slåning på de to strækninger, så de vilde blomster når at sætte og smide frø til næste års blomsterrigdom.                                                       

Læs mere om andre kommuner, der gør noget ved grøftekanterne og hent inspiration til din egen grøftekant her 

Vil du selv have en mere vild have, så er der gode ideer  her