I foråret 2019 aftalte Carsten Poulsen, Naturstyrelsen Midtsjælland med CC og HGC at undersøge de nyere overdrev på Røsnæsspidsen. Undersøgelsen skulle belyse kvaliteten af de overdrev, som er omlagt fra dyrkede arealer til overdrev 1994 og 2007.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her