Kalundborg kommune dækker et af de rigeste naturområder på Sjælland. Det bør værnes og plejes til gavn for alle borgere i kommunen.

Derfor har lokalafdelingerne af de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, By & Land, Danmarks Jægerforbund og Dansk Vandrelaug i fællesskab udarbejdet hæftet "Fremtidens natur i Kalundborg Kommune"

Hæftet er tænkt som et indspark fra de grønne organisationer i forbindelse med valget til den fælles kommunalbestyrelse i efteråret 2005, men mange af ideerne kan stadig være til inspiration for lokale politikere og borgere - selv nu i 2016

Naturens fremtid

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.

Se DN's vision for naturen i Kalundborg hér