Kåret d. 22. februar 2019 

Kalundborgs Evighedstræ nr. 11 i Kalundborg kommune på Danmarkskortet. Det officielle nummer er nr. 95 på landsplan.

Den smukke store flerstammede Avnbøg er med sine cirka kun 100 år på roden ung i Evighedstræ regi.

Egetræer kan blive mere end 1000 år gamle, så Avnbøgen er ikke nogen olding i denne sammenhæng.

Men alligevel – med sinde 2 meter i omfang ved roden, de mange ar fra nedfaldne grene og de mange store stammer, der skyder op fra én rod, så er træet fundet værdigt til at bære titlen Evighedstræ i DN regi.