Denne vejledning er til dig, der lige har købt en sommerhusgrund på Røsnæs, og til dig, der har haft din sommerhusgrund længe, og som fortsat er interesseret i at indrette og pleje naturen bedst muligt.

Klik og download vejledningen. 

Vejledningen introducerer naturværdierne i det om givende landskab og giver praktiske anvisninger på, hvordan du kan indrette og pleje din egen grund.

Vejledningen giver tips og tricks, som du kan bruge, når du skal pleje flora og fauna, vælge træer og buske og udforme din sommerhusgrund for fremtiden. Enhver grund og have kan ses som en integreret del af det omgivende landskab og give dig og din familierige naturoplevelser.

Vejledningen tager afsæt i de lokale forhold, der gør sig særligt gældende på Røsnæs’ sydskrænter – dvs. sommerhusområderne, der vender ned mod Kalundborg Fjord. Tilsvarende forhold vil dog gøre sig gældende ved mange andre vestsjællandske, kystnære områder med gammel overdrevsnatur. Alle fotos er taget i Nostrup eller Kongstrup.

Vejledningen skal opfattes som et katalog af idéer til inspiration, som du kan plukke i efter behag. Vejledningen tager ikke højde for de krav og retningslinjer, som gælder i henhold til lokalplaner og servitutter. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i lokalt gældende regler, koordinere med naboer og måske tage spørgsmål af fælles interesse op til drøftelse i grundejerforeningen.

Vejledningen er udarbejdet af undertegnede for egen regning. Det er sket på opfordring af flere grundejerforeninger -uden at disse dog skalstilles til regnskab for indholdet. Min baggrunder, at jeg har fulgt områdetog dets udvikling siden mine forældre i 1959 købte en grund på Smedelinien.

Desuden er jeg naturvejleder, og i en periode indtil foråret 2019 har jeg repræsenteret de 10 sommerhus-grundejerforeninger på Røsnæs i Kalundborg Kommunes Landliggerudvalg.

Jeg har også trukket på de erfaringer med naturpleje i sommerhusområder, som naturvejleder Jørgen Stolt har gjort i samarbejde med Odsherred Kommune.
Vejledningen introducerer indledningsvis områdets geologi, historie og natur. Herefter beskriver den, hvordan du kan værne om den oprindelige flora og fauna, samt hvordan du gennem fornuftigt plantevalg og pleje kan fastholde og udvikle en varieret og rig natur.

Vejledningen kan du både bruge, når du skal planlægge fremtiden for hele din sommerhusgrund, og når du blot skal løse en konkret opgave i haven. Det er fint at tage ét skridt ad gange.
Tak på naturens vegne - og rigtig god fornøjelse!

Lasse Thomas Edlev, www.edlev.info