I Tissøs sydvestlige hjørne ligger ”Lunden”. Den udgøres af et ret smalt stykke eng fra Nedre Halleby Ås udløb af Tissø i nord og ca. 800 m. i sydlig retning.

Gennem 2019 har vi regelmæssigt besøgt området, og det har vist sig at være endnu en af Tissøs, botanisk set, meget fine steder.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se engens placering her