De 5 vandmøller Kongens Møller (Rangle, Kongens, Øresø, Strids og Gryde) ligger ganske tæt sammen ca. 1 km sydvest for Skarresø ved Jyderup i Vestsjælland. 3 km opstrøms Strids Mølle ligger Bromølle, og lidt over 1 km syd for Bromølle ligger
vandfaldsmølle (figur 2). Møllerne repræsenterer gamle kulturmiljøer. Øresø, Gryde, Strids og Bromølle er middelalderlige, mens de tre øvrige er fra 1600-tallet (Trap 1954, Olsen u.å.).

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se området på maps her