Gråellen i Kildeskoven er ét for arten stort og gammelt træ. Den præcise alder kendes ikke, men træet er et smukt, temmelig tykt, frønnet træ med en knudret sammenvokset stamme. Ved foden er flere nye stammer skudt op, og hovedstammen har både spættehuller og svampeangreb.

I Kildeskoven kan træet forgå og henligge som dødt ved, når det engang går ud. Skoven er plantet i 1930’erne. To små vandløb forenes og løber ureguleret gennem skoven. Tidligere leverede kilderne kalkfattigt vand til dampdrevne lokomotiver. Kalundborg kommune lader så vidt muligt skoven passe sig selv. Stormen i oktober 2013 væltede flere træer og tog en del af toppen på Grå Ellen. Toppen henligger nu og formulder bag resten af træet.

Du finder træet ved at parkere på den vestlige ende af Kildeskoven og gå ned igennem skoven - pas på der er stejlt. Træet står hvor stien krydser en af de 2 kilder.