Engen ejes af Sæbygård og der er ikke offentlig adgang.

 

Her på siden kan du læse en kort beskrivelse af floraen på engen. 

Hvis du vil læse den fulde beskrivelse og se den komplette floraliste kan du følge linket til rapporten: 'Floraen på engen ved Sæby kirke'

Se engens placering her

Mellem Sæbyvej og Tissø ligger et fredet engområde der strækker sig hele vejen op til Tissøs nordende. Fra vejen er der god udsigt over søen. Der er en parkeringsplads lige ved Kirken.

Beskrivelse af området

Området langs med Tissøs østbred består af mose på de lavtliggende dele og af overdrev på de tørre højere liggende dele.

Når en mose afgræsses, bliver det til en eng, hvilket er sket her i begrænset omfang. De højere beliggende dele op til Sæbyvej har tydeligt karakter af overdrev. På kortet herover ses endvidere en snip af skovsignatur ca. 2/3 oppe ad kysten, hvilket er en ellesump.
Frem til 2012 var eng-stykket temmelig tilgroet, og der var ikke udsyn til Tissø. Kalundborg kommune fældede poplerne langs vejen, og resten ryddede forpagteren. Det langstrakte område har siden været forsøgt græsset og dele af strækningen op til klinteskoven græsses med kreaturer.

 

 

Historisk fakta:


Ved den sydøstlige bred af Tissø ligger Sæby kirke, kendt for sine kalkmalerier.

Kirken menes opført af Esbern Snare af Hvideslægten, og samme Esbern endte sit liv år 1204 på den bagved liggende Sæbygård.

Floraen på engen

Engens beliggenhed lige over for Sæby kirke og Sæbygård gør, at der findes en del gamle kulturplanter på engen. Nogle af de gamle kulturplanter kan meget vel være efterkommere af planter, dyrket i forbindelse med middelaldermiljøet ved gård og kirke.

Følgende arter har vi fundet på engen, og alle er gamle kulturplanter:
Alm. Katost, Cikorie, Døvnælde, Filtet Burre, Glat Burre, Gærde-Kartebolle, Italiensk Arum, Italiensk Skilla, Kalmus, Kost-Fuglemælk, Krans-Mynte, Læge-Hundetunge, Læge-Oksetunge, Marts-Viol, Nikkende Fuglemælk, Pastinak, Rød Tandbæger, Skov-Løg, Skvalderkål, Svaleurt, Sæbeurt, Tandfri Vårsalat, Tårnurt, Uldbladet Kongelys, Vellugtende Aftenstjerne, Vild Tulipan, Æsel-Foder.

DN har i årene 2013-2014 registreret 244 urter og 40 træarter på engen. Se den fulde floraliste hér