Den nu frilagte Tranemosegrøften løber igennem skoven. Skoven ejes og drives i dag af Naturstyrelsen, og i denne skov prioriteres naturen højere end friluftslivet. Det er skovens åbne eng-arealer, vi har undersøgt. Vores motivation til at undersøge skoven var at se på, hvordan dette fine naturområde nær Kalundborg udvikler sig.

Der er fri adgang til skoven.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten. 

Se lokalitetens placering her (offentlig adgang)

Område 455: På engen vokser Eng-Brandbæger i mængde, og de tiltrækker mange sommerfugle, og i sydvest står der mange Alsike-Kløver (billede). Eng-Brandbæger er giftig for køer, og Alsike-Kløver er meget giftig for heste. Store bestande af den smukke sommerfugl Blodplet fouragerer på Eng-Brandbæger, hvor larverne næsten havde spist alle planterne.