Skoven er ret lille, ca. 20 ha. og der er en P-plads ved Firstensvej, herfra går en sti gennem skoven ud til Nekselø Bugt. Stien er på under en km., og syd for stien ligger en markant langstrakt bakke. Her er jorden muldrig og med en rig forårsflora. Terrænet nord for stien er ret fladt ud mod Dragskanalen, og her er jorden sandet.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se placering her