Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet- og Maj-Gøgeurter

 

Her på siden kan du læse en kort beskrivelse af floraen på Bøgebjerg.

Hvis du vil læse den fulde beskrivelse og se den komplette floraliste kan du følge dette link til rapporten: 'Floraen på Bøgebjerg'

Her ligger Bøgebjerg


Bøgebjerg ligger syd for Holbækvejen mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken, se placeringen på kortet.

Beskrivelse af Bøgebjerg

Bøgebjerg er en 48 m høj. Bøgebjergbakken er en af en lang række iøjnefaldende issø- eller fladbakker, der ligger som et bånd fra Røsnæs og til Bjergsted Bakker. De nærmeste af bakkerne er Bavnetop, (se kortet herunder), Rakkerbanken (45 m høj), Tømmerup Banke (41 m høj) og Eskilsbjerg (43 m høj).
Bakkerne består af grus, sand eller ler, og de er skabt ved smeltevandets aflejringer i bassiner, dannet i is-gletschernes overflader (Humlum 1983).
På toppen af Bøgebjerg ligger en rundhøj fra oldtiden, ligesom der også gør det på Bavnetop. Øverst på Bøgebjerg står en fredningssten og en flagstang.

 

Floraen

Bøgebjerg er en overdrevsbakke, hvor den sydvestlige del er skovbevokset. Overdrevet slås om efteråret, så bakken ikke gror til i krat.
De fleste arter er tilknyttet overdrevet. Langt de fleste såre almindelige som Alm. Røllike, Blød Storkenæb, Lancet-Vejbred, Knold-Ranunkel, Pyrenæisk Storkenæb, Stor Fladstjerne og Tveskægget Ærenpris. Der er dog også lidt mere ualmindelige arter som Kløftet Storkenæb, Blåstjerne og Tårnurt.

I skoven findes de typiske og smukke skovarter Alm. Guldstjerne, Gul- og Hvid Anemone, Hulrodet og Liden Lærkespore og Vorterod.

  • Bøgebjerg har i gammel tid markeret skellet mellem Ars- og Skippinge herreder. Ligeledes danner skellet grænse mellem Tømmerup og Værslev sogne, hvilket stadig er gældende.
  • Området ved kirken er meget kulturpræget. Af bemærkelsesværdige kulturplanterne findes: Dansk Arum, Farve-Reseda, Himmelblå Skilla, Plettet
    Arum, Svaleurt og Vellugtende Aftenstjerne.
  • DN har registreret ialt 138 arter, og heraf er de 19 træer og buske.

Se den fulde floraliste hér