Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Kalundborg til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

Kontakt Lars Jensen på mail kalundborg@dn.dk og hør mere. 

 

Lokale sager gruppen

Arbejdet med lokale sager er den del af afdelingens arbejde. 

Vi mødes en gang om måneden og gennemgår aktuelle sager. Herudover kommunikerer vi på mail.
Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Kontakt Susanne Ladefoged på mail: kalundborg@dn.dk og hør mere. 

 

Naturpleje gruppen

Her mødes vi to gange om sommeren og plejer udvalgte arealer i Kalundborg. For tiden er det primært le-slåning omkring 'De 100 ege' ved Gørlev sø, men der er potentiale til mere. 

Kom gerne med dine idéer, specielt hvis du kan være med til at arrangere eller stå for et plejetiltag. 

Kontakt Peter Breinholt på mail kalundborg@dn.dk og hør mere.