I 2019 har vi registreret de vilde planter, der vokser på kystskrænten og ved voldgraven langs Lundevej. Det er især de gamle kulturplanter, vi her retter opmærksomheden imod. I denne rapport kommer vi ind på baggrunden for, at man på ubevoksede arealer i og omkring den ældste del af Kalundborg stadig kan finde kulturplanter helt tilbage fra middelalderen. I rapporten er der en samlet floraliste fra det undersøgte område, og der er også en nærmere omtale af de planter, som kan have været i brug langt tilbage i tiden.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her