Vi blev kontaktet allerede i april 2021 for at høre, om vi ville medvirke til en undersøgelse af området, så der kunne foreligge en beskrivelse, inden projektet bliver virkeliggjort. Vi finder både projekt og område fantastisk spændende og gik straks i gang med at undersøge floraen i skovene. Det er vores håb, at vi med beskrivelsen kan bidrage til en karakterisering af stedets biodiversitet.
I 2022 har vi fulgt op på 

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten fra 2021.

I 2022 fortsatte vi undersøgelserne i Hejrebjerg Skov, Højbjerg Skov, Haveskov,
Karls Stub, Præsteskov og Spirs Mose. Se rapporten fra 2022

Se placeringen af Kattrup Gods her