Kyststrækningen er på ca. 9 km. Kysten og dens flora beskrives herunder fra Råmosegrøften, over Ugerløse Strand til Svallerup Strand og videre sydover til Bjerge Nord- og Sydstrand ned til Sukkerkanalen. Vi har undersøgt kyst og klit til dyrket mark eller til sommerhusgrunde. Vi har også afsøgt toppen af klinterne og har således medtaget de naturtyper, der er mere eller mindre naturlige for kysten. De fundne plantearter står på to floralister bagerst i rapporten, en fra Råmosegrøften i nord og til Svallerup Strand, og en fra Svallerup Strand og ned til Sukkerkanalen.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten. 

 Se lokalitetens placering her