Ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen er den væsentligste årsag til, at de fleste naturarealer er overbelastede med kvælstof. Den nuværende svineproduktion er en afgørende grund til, at natur og landbrug ikke er i balance.

DN mener, at antallet af svin i Danmark skal ned. Ikke op.

Lige nu behandler Kalundborg Kommune en sag om en ny svineproduktion vest for Gørlev.


Materiale fra ansøger. Ligger på kommunens hjemmeside.

Læserbrev bragt på TV Kalundborgs hjemmeside

Greenpeace har i 2019 produceret en halvtimes video om konsekvenserne for naboerne til svinefarme.

 I annonceringsperioden frem til den 7. juni 2021 kan alle indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet.