Fællesfolden er et rigt botanisk område i god tilstand. I denne undersøgelse fandt vi i alt 312 arter. Heraf er 3 arter Nationalt Rødlistede: Eng-Skær (EN), Tykbladet Fladstjerne (EN) og Tusindfrø (NT).

Fællesfolden trækker sig fra Jammerland Bugt og afgrænses i øst og syd af Nedre Halleby Å, hvor denne gennemløber brakvandssøen, Flasken, før åen til slut udmunder i Jammerland Bugt i Store Bælt. Mod nord grænser arealet op til et sommerhus-område. Det 70 ha store område ejes af Staten, og Fællesfolden blev fredet i 1979.
Der er ikke offentlig adgang til hele Fællesfolden, men der er fri adgang til stranden og klitterne langs Jammerland Bugt. Vi har regelmæssigt besøgt området gennem 2021, og rapporten her er vores botaniske gennemgang af dette vigtige område.

For at se den fulde rapport og den komplette floraliste skal du følge dette link til rapporten.

Se lokalitetens placering her